Sluit

info@des-elec.be
+32(0)497 86 61 62

info@des-elec.be

Stijn Desmet: +32(0)497 86 61 62 - Bert Desmet: +32 (0)491 10 06 92

Contacteer ons vrijblijvend

Bent u electro-installateur of hoogspanningsinstallateur ?

Hebt  u losse onderdelen nodig ?

Hebt u complete installaties nodig ?

Contacteer ons.

 

Algemene voorwaarden

  • Deze voorwaarden zijn voor al onze verkopen, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende voorwaarden zouden aanvaard hebben.
  • De facturen zijn te betalen binnen de dertig dagen na factuurdatum.
  • Bij laattijdige betaling brengen alle bedragen een verwijlinterest op tegen de wettelijke interestvoet + 2% en dit van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling
  • Indien er bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op zijn vervaldag rechterlijke gevolgingen moeten ingespannen worden, zal elke schuldvordering van rechtswege met 12% verhoogd worden, met een minimum van 25 Euro.
  • Alle klachten moeten schriftelijk geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.
  • Alle verkoop, leveringen en werken blijven onze eigendom tot en met de laatste afbetaling.
  • De levering en de montagewerken vallen alleen onder onze verantwoordelijkheid voor wat het door ons geleverd materiaal betreft. Alle schade aan personeel of materiaal van koper berokkend, valt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van deze laatste. Ons montagepersoneel werkt onder de verantwoordelijkheid van de koper. Alle tijdsverlies aan ons personeel veroorzaakt of welke hinder ook voor het in de kortst mogelijke tijd uitvoeren van onze montagewerken worden ten laste van de koper gebracht

Des-Elec bvba

Knorrebosstraat 10
B-8760 Meulebeke
BTW BE 0840.132.143

Tel.: +32(0)497 86 61 62
info@des-elec.be

Vragen? Wij helpen jou graag verder!

Contacteer ons
Of bel +32(0)497 86 61 62

Waarom kiezen voor Des-Elec?

Reeds 123 projecten

87 hoogspanningscabines

24/7 service

Gediplomeerde en correcte medewerkers

© Des-Elec 2019. Alle rechten voorbehoudens.

Cookie- en privacybeleid
Disclaimer

Site by

Exsited.be